Home
Wij over onszelf
therapieën
NVKH en registraties
Privacy
vergoedingen
consultprijzen
cursussen
Contact
Zo vindt u ons
links
Algemene voorwaarden

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend homeopaten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

   Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

   Wij doen ons  best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent o.m. dat wij:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

   Als uw behandelend homeopaten hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

   De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

- voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid.

- voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

   Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

   Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

   Privacy op de zorgnota: op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

- uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld 'consult homeopathie'.

- de kosten van het consult.

Exloërweg 5, Ees (Drenthe).  | T: 0599-236088; E: info@violet-homeopathie.nl